Šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių kirčiavimas aptartas VLKK 2009 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 (K-18) patvirtintoje rekomendacijoje „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“.

     Šeiminės padėties nerodančios moterų pavardės su galūne -ė dažniausiai kirčiuojamos kamiene (kirčio vieta ir priegaidė sutampa su pamatinių vyrų pavardžių kamieno kirčio vieta ir priegaide).

     Pastoviai, t. y. pagal 1-ąją kirčiuotę, kirčiuojamos moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra pastovaus kirčiavimo, pvz.: Adomė́nė 1 (: Adomė́nas 1), Gérvė 1 (plg. vyr. pavardę Gérvė 1), Jonýnė 1 (: Jonýnas 1), Kazláuskė 1 (: Kazláuskas 1).

Taip pat kirčiuojamos ir tos moterų pavardės, kurios padarytos iš 3-iosios kirčiuotės vyrų pavardžių su galūnėmis -as, -a, pvz.: Béržė 1 (: Béržas 3), Žíedė 1 (: Žíedas 3). 

     Pagal 2-ąją kirčiuotę kirčiuojamos moterų pavardės, padarytos iš 2-osios arba 4-osios kirčiuotės vyrų pavardžių, išskyrus pavardes su kirčiuotomis galūnėmis -ỹs, -ė̃, -ìs, pvz.: Kamandùlė 2 (: Kamandùlis 2), Lãpė 2 (plg. vyr. pavardę Lãpė 2), Ramõnė 2 (: Ramõnas 2), Sirvỹdė 2 (: Sirvỹdis 2).

     Pagal 3-iąją kirčiuotę kirčiuojamos moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra 3-iosios kirčiuotės ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -ė̃, -ìs, pvz.: Šakalė̃ 3b (: Šakalỹs 3b), Žvirblė̃ 3 (: Žvirblỹs 3), Vėgėlė̃ 3a (plg. vyr. pavardę Vėgėlė̃ 3a).

     Pagal 4-ąją kirčiuotę kirčiuojamos dviskiemenės moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra 4-osios kirčiuotės ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -ė̃, pvz.: Dagė̃ 4 (: Dagỹs 4), Kregždė̃ 4 (plg. vyro pavardę Kregždė̃ 4), Nytė̃ (plg. vyro pavardę Nytė̃ 4), Stakė̃ (plg. vyro pavardę Stakė̃ 4).  

      Išsamiai šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių kirčiavimas ir VLKK rekomendacija aptarta B. Stundžios str. „Kaip kirčiuoti šeiminės padėties nerodančias moterų pavardes?“ (2010-05-03 VLKK naujiena); taip pat žr. „Gimtąją kalbą“, 2010, Nr. 4, p. 8–11.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą