Kalbiškai taisyklinga sakyti abejaip. Prielinksnio su konstrukcija (Eglė su vaikais) rodo, kad veiksmą veikėjas atlieka drauge su kitais, ne tokiais svarbiais veikėjais (vienodai svarbius veikėjus rodo jungtukas ir).

     Plg.: Prie stalo priėjo seniūnas su Juozuliu (čia pasakyta, kad svarbesnis seniūnas, o Juozulis – lyg jo palydovas) ir Prie stalo priėjoseniūnas ir Juozulis (abu vienodai svarbūs). Tėvas su motina išvažiavo į miestą ir Tėvas ir motina išvažiavo į miestą. Direktorius su pavaduotoju pakviesti į ministeriją ir Direktorius ir pavaduotojas pakviesti į ministeriją. Ėmė šaltis su karščiu žmogų varginti ir Ėmė šaltis ir karštis žmogų varginti (žr. J. Šukys. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos, Kaunas, 1998, p. 493–494; Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 94).

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą