Gruzijos užsienio reikalų ministerija 2009 m. gruodžio 1 d. raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją prašydama šalies pavadinimą rašyti taip – Georgia, tačiau kalbinio pagrindo keisti šalies pavadinimą lietuvių kalba, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuomone, nėra (žr. VLKK pranešimą apie 2010 m. sausio 28 d. posėdį).

   Lietuvių kalboje vartojamus pasaulio valstybių pavadinimus tvirtina Valstybinė lietuvių kalbos komisija 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“. Nutarimas rengiamas, atsižvelgiant į tarptautinį standartą ISO 3166-1 „Šalių pavadinimų kodai“ ir Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) sesijose tvirtinamą Šalių pavadinimų sąrašą. Kalbos komisija lietuviškus šalių, valdų bei kraštų pavadinimus nustato remdamasi vartosena, t. y. kalbos praktika, taip pat lietuvių kalbos gramatikos dėsniais.

   Pavadinimas Grùzija priskirtinas prie vadinamųjų tradicinių vietovardžių, t. y. tų ne Lietuvos teritorijos vietovardžių, kurie lietuvių kalboje jau turi ilgą vartojimo istoriją ir savitą, prie lietuvių kalbos fonetikos, morfologijos ir grafikos derančią formą.

   Tokių tradicinių vietovardžių turi kiekviena kalba, jų ypač gausu tarp šalių, valdų ir teritorijų pavadinimų. Plg. endonimo vok. Deutschland atitikmenis kitomis kalbomis: ček. Německo, dan. Tyskland, est. Saksamaa, pran. Allemagne, liet. Vokietija – visi jie tradiciniai. Taip pat plg. endonimą rus. Россия ir jam prilyginamą lotynišką formą Rossija ir suom. Venäjä, est. Venemaa, latv. Krievija, liet. Rusija arba endonimą lenk. Polska ir vengr. Lengyelország, liet. Lenkija ir t. t. Atitinkamai įvairiose kalbose skiriasi ir tautovardžiai, arba etnonimai, tapę šalies pavadinimo pagrindu, plg.: lietuviai lenkus vadina lenkais, ne poliakais, vengrus – vengrais, ne magyjarais, latviai rusus – krieviais, estus – igauniais; liet. gruzinai, angl. Georgians. Lietuvos ir lietuvių pavadinimai įvairiomis kalbomis taip pat skiriasi. 

   Pabrėžtina, kad Gruzijos autentiško pavadinimo – gruzinų kalba საქართველო ar lotyniškos formos Sak'art'velo – oficialiai nevartoja jokia Europos Sąjungos valstybė. Kitaip sakant, kreipimesi minimas pavadinimas Georgia yra ne oficialus autentiškas vietovardis (endonimas), o viena iš daugelio įvairiose pasaulio kalbose vartojamų tos šalies pavadinimo formų, plg. gruz. Sakartvelo ir angl. Georgia, pranc. la Géorgie, lenk. Gruzja, ček. Gruzia, vengr. Grúzia, slov. Gruzínsko, est. Gruusia, latv., liet. Gruzija ir t. t.

   Taigi, Kalbos komisijos nuomone, nėra jokio kalbinio pagrindo keisti tradicinio lietuvių kalboje šalies pavadinimo Gruzija į Georgija.

    2018 m. gegužės 3 d. posėdyje Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutarė, kad greta lietuvių kalboje įprasto pavadinimo Gruzija galėtų būti vartojamas artimesnis autentiškam variantas Sakartvelas (žr.  naujieną Gruzija (Sakartvelas) ir gruzinai (sakartveliečiai / kartvelai). Tuo metu oficialusis valstybės pavadinimas lietuvių kalboje liko Gruzija, Sakartvelas tapo alternatyviuoju pavadinimo variantu, tačiau palaikomas valstybės institucijų ir žiniasklaidos pradėjo sparčiai plisti. 

    2020 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. N-2 (183) oficialiuoju valstybės pavadinimu paskelbtas Sakartvelas, Gruzija lieka kaip tradicinis pavadinimas. (Kalbos komisija šį sprendimą priėmėraginama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos.)  

Žymės: svetimvardžiai
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą