Kelintinis įvardžiuotinis skaitvardis (kelintas? kelintasis?) – dumilijonas, dumilijona įvardžiuotinė forma dumilijonasis, dumilijonoji. Išsamiau apie tokių skaitvardžių darybą žr. konsultaciniame įraše „kelintiniai skaitvardžiai“.

 

     Būdvardis – dumilijoninis, dumilijoninė, plg. milijoninis, -ė  „skaičiuojamas milijonu, milijonais“, pvz.: Milijoninis tiražas. Milijoninis miestas. Milijoninės sumos (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“), dar plg. sudurtinius būdvardžius VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“: trimilijoninis, -ė, penkiamilijoninis, -ė, dešimtmilijoninis, -ė, šimtamilijoninis, -ė, be to, keliamilijoninis, -ė, keliasdešimtmilijoninis, -ė, daugiamilijoninis, -ė, multimilijoninis, -ė, kvadramilijoninis, -ė, megamilijoninis, -ė. (Dažniausiai vartojamas paprastasis būdvardis milijoninis, -ė, taip pat gana dažnas dūrinys daugiamilijoninis, -ė, kiti vartojami retai.) Vartojimo pavyzdžiai: Argi trimilijoninė tauta išties negali išmaitinti savo mylimiausių talentų?! Maskva – dešimtmilijoninis miestas. Kalbama apie kažkokius šimtamilijoninius kyšius.

     Taigi abi kalbos dalys vartotinos, bet kada kurią vartoti, reikėtų atsirinkti. Pavyzdžiui, sakinyje Šiemet laukiama atvykstant dumilijoninio lankytojo vartotinas ne būdvardis, bet kelintinis skaitvardis (svarbesnis klausimas kelinto, ne kokio lankytojo laukiama) – dumilijonojo lankytojo; Lietuvos įmonės maisto papildas, skirtas sausgyslėms stiprinti, tapo milijoniniu (turėtų būti milijonuoju) registruotu ES bendrijos prekiniu ženklu. Tai ir yra atomo skalė: viena dešimtmilijoninė milimetro dalis (kalbama apie dalį, matematiškai – apie nesveikąjį skaičių, jis reiškiamas trupmeniniu skaitvardžiu, taigi turėtų būti – viena dešimtmilijonoji milimetro dalis).

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą