Liepiamoji nuosaka daroma iš bendraties kamieno, priesagos -k- ir asmenų galūnių, pvz.: 

 

    • bėg- (-ti) + -k-              = bėk (skardusis priebalsis g asimiliuojamas dusliojo priebalsio k ir su juo susilieja: (g > k) + k = k)
    • bėg- (-ti) + -k- + -i        = bėki
    • bėg- (-ti) + -k- + -ime    = bėkime
    • bėg- (-ti) + -k- + -ite     = bėkite

   Vienaskaitos 2-as asmuo galūnės gali ir neturėti (pvz., nešk, skaityk).

    3-ias asmuo vadinamas geidžiamąja nuosaka ir daromas iš esamojo laiko 3-iojo asmens su priešdėliu te- arba dalelytėmis tegu, tegul, pvz.: tebėga, teneša, tenešie, tegu bėga, tegu neša, tegul bėga, tegul neša.

Žymės: morfologija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą