Visi trys variantai taisyklingi. Tai rodo tiek „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ ) (DŽ), tiek akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ (t. 8, Vilnius, 1970, p. 561) (LKŽ) pavyzdžiai:

1. Kam tu naršai svetimus ryšulius? (DŽ); Naršydamas mano kambariuko popiergalius, vis klausė, kur mano rašomasis stalas (LKŽ); Išnaršė visas pakampes (DŽ); Marti išnaršė visus mano drabužius (LKŽ);

2. Naršyk skrynioj kiek tik nori, o saldainių vis vien nerasi (LKŽ);

3. Naršo po skrynią (DŽ); Ko čia naršai po ne savo padėjimą? (LKŽ); Panaršė po skrynią, ieškodama skaros (DŽ).

   Taigi taisyklinga sakyti visaip:

1. Trečdalis interneto vartotojų naršo internetą beveik kasdien; Dabar Lietuvos interneto vartotojai naršo interneto svetaines daug dažniau;

2. Daugiau nei pusė paauglių internete naršo be suaugusiųjų priežiūros; Viską galima rasti, šiek tiek panaršius internete;

3. Vis mažesni vaikai naršo po internetą; Tėvai gali naršyti po internetą kartu su vaikais; Idėja parašyti šitą straipsnį kilo nuodugniau panaršius po svetainę.

     Šie junginiai turi tam tikrų reikšmės skirtumų. Labiausiai skiriasi junginiai su galininku ir junginiai su vietininku bei prielinksnio konstrukcija.

   Veiksmažodis naršyti su galininku daugiau pabrėžia veiksmo poveikį naršomam daiktui. Tai rodo ir vartojamas priešdėlinis veiksmažodis išnaršyti, kuris reiškia užbaigtą ar rezultatinį veiksmą (išnaršė drabužius, visas pakampes, internetą) ir kuris nevartojamas nei su vietininku, nei su prielinksnio konstrukcija.

    Veiksmažodžio naršyti junginiai su vietininku ar prielinksnio konstrukcija daugiau išryškina veiksmo vietą. Jie laikomi sinonimais, tačiau vienas nuo kito skiriasi tam tikrais reikšmės atspalviais. Junginiais su prielinksnio konstrukcija labiau pabrėžiamas slinkties išplitimas daiktavardžiu nurodytoje vietoje, veiksmo pasiskirstymas atskiruose tos vietos taškuose, o junginiais su vietininku pirmiausia nurodomos veiksmo ribos, nepabrėžiant jo išplitimo.

   Priešdėlinis veiksmažodis panaršyti, reiškiantis kiek naršyti, vartojamas ir su galininku, ir su vietininku, ir su prielinksnio konstrukcija: panaršė internetą, internete, po internetą.

 

(Žr. Nijolė Sližienė. Ar visi atvejai taisyklingi: naršyti internetą, internete, po internetą? // Gimtoji kalba, 2009, Nr. 9, p. 21–22.)

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą