Viena iš priešdėlio iš- reikšmių – veiksmo kryptis iš vidaus į išorę, iš- vartojamas su slinkties (judėjimo) veiksmažodžiais (pvz.: iššokti, išgrėbti, išnešti, ištraukti, išvesti, iššluoti), tarmėse ir literatūroje gausu vedinių ir su kitais veiksmažodžiais: išbliauti (bliaunant išbėgti ar išeiti), iššvilpti (išvaryti švilpimu reiškiant nepritarimą), išploti (plojant išvaryti) ir pan.

   Taigi laisvuosiuose stiliuose, atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, galimas ir veiksmažodis išbalsuoti: Iš projekto išbalsuota stipri varžovė. Joms teko rinktis – kurį iš dviejų estų išbalsuoti.

     Plačiau žr. I. Mataitytė. Ar vartotinas veiksmažodis išbalsuoti? // Gimtoji kalba, 2009, Nr. 9, p. 20–21.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą