Priesagos -inis, -inė būdvardžiai, padaryti iš 1-osios kirčiuotės žodžių, turinčių daugiskaitos naudininke kirčiuotą trečią ar dar tolesnį nuo galo skiemenį, paprastai priklauso 2-ajai kirčiuotei (žr. A. Pakerio, B. Stundžios, D. Mikulėnienės „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyną“, 2007, p. 174, 176). Plačiau žr. kons. Kaip kirčiuoti priesagos -inis, -inė būdvardžius? 

    Būdvardžio apaštalinis, -ė pamatinis žodis – apãštalas (1-osios kirčiuotės), dgs. naud. a-pãš-ta-lams (kirčiuotas trečias nuo galo skiemuo).

    Taigi apaštalìnis, apaštalìnė (2-osios kirčiuotės). Pvz.: Suteiktas apaštalìnis palaiminimas. Atvyko Šventojo Sosto apaštalìnis nuncijus. Bažnyčia yra apaštalìnė, nes pastatyta ant apaštalų pamato.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą