Skaitant raidines santrumpas dažniausiai kiekviena raidė tariama atskirai, kaip ji vadinama abėcėlėje, pvz., SNO – es-en-o (žr. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, 1992, p. 74, § 179). Taigi LT tariama atskirai sakant raidžių l ir t pavadinimus – el-tė, priebalsė l tariama kietai, kaip ir žodžio gale (plg.: kol, tol). Taip pat kietai l tariama skaitant santrumpas LDK (el-dė-ka), LRS (el-er-es), LNK (el-en-ka) ir pan.

    „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos“ (1997, p. 21) § 10 atkreipiamas dėmesys į tai, kad raidžių pavadinimuose laikomasi bendrųjų lietuvių kalbos fonologijos taisyklių: galiniai priebalsiai tariami kietai (pvz., raidės L pavadinimo el galas tariamas kietai), o priebalsiai, einantys prieš ė, minkštinami (pvz., raidės B pavadinime priebalsis b tariamas minkštai).

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą