Taisyklingos formos: pažymys (pažymėti) ir paplūdimys (paplūsti).

   Žodžio pažymys „1. mokėjimo įvertinimas; 2. psn. požymis“ yra buvę keli morfologiniai ir kirčiavimo variantai – pãžymis (1), pažymìs, -iẽs (3b), žr. „Lietuvių kalbos žodyne“, tačiau sunorminta ir dabartinėje lietuvių kalboje įsigalėjusi forma – pažymỹs (3b), pãžymio, pãžymiui, pãžymį, pãžymiu...; pažymiaĩ, pažymių̃, pãžymius, pažymiaĩs...

   Žodžio paplūdimys „1. vieta, pavasarį paplūstanti vandeniu; 2. jūros pakraštys, kurį užlieja bangos; smėlėtas krantas, pliažas“ taip pat yra buvęs rašybos ir kirčiavimo variantas pãplūdimis (1), tačiau sunorminta ir dabartinėje lietuvių kalboje įsigalėjusi forma – paplūdimỹs (34b), pãplūdimio, pãplūdimį, pãplūdimiu, paplūdimyjè; paplūdimiaĩ, paplūdimių̃, pãplūdimius, paplūdimiaĩs, paplūdimiuosè.
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą