Būdvardžius su priesaga -iškas, -iška geriau vesti ne tiesiogiai iš vietovardžių, o iš vedinio – gyventojų pavadinimų, taigi latvis (: Latvija), kinas (: Kinija), rusas (: Rusija) – tai latviškas, -a, kiniškas, -a, rusiškas, -a; ir jei kolumbietis(: Kolumbija), korėjietis (: Korėja), namibietis (: Namibija) – tai kolumbietiškas, -a, korėjietiškas, -a, namibietiškas, -a. Būdvardžiai su šia priesaga reiškia ypatybę, būdingą pagrindiniu žodžiu reiškiamam daiktui (pvz., korėjietiškas „toks kaip korėjiečių“).

    Taigi azijietis (: Azija) – azijietiškas, azijietiška. Pvz., azijietiškasis tinklinis, azijietiška karštligė.

    (Valstybių ir valdų bei kraštų gyventojų pavadinimai yra patvirtinti VLKK protokoliniais nutarimais, žr. skyriuje Nutarimai, Svetimvardžiai.)

   Beje, nors formantas -ij- paprastai išmetamas vedant rūšinius -inis, -inė būdvardžius, bet šis atvejis vienas iš išimtinių – azijinis, azijinė. Pvz.: azijinis dramblys, azijinis eršketas, azijinis indenis (medis, lot. Toona sureni).

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą