Ukrainos gyventojai – ukrainietis,   (žr. 2008 m. spalio 2 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-6 „Dėl rekomendacijos „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“, taigi ukrainiečiai ir ukrainiečių kalba.  
    Galima pridurti, kad retkarčiais vartojamas pavadinimas ukrainai, ukrainų kalba*, tačiau kur kas rečiau. Didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“  teikiama pirmenybė variantui ukrainiečiai, būtent pavadinimai ukrainiečiai (ukrajinci) ir ukrainiečių kalba teikiami „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (Vilniaus: MELC, t. 24, p. 337). Pavadinimas ukrainiečiai rekomenduojamas ir Kalbos komisijos (žr. 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 patvirtintą rekomendaciją „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“). Oficialiuose kalbų klasifikatoriuose teikiamas pavadinimas ukrainiečių kalba (žr. įrašą pasaulio kalbų pavadinimai). 

__________________ 

* Pvz., Lietuvos ukrainų pavardžių ir vardų rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taisyklės (patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1991 m. lapkričio 25 d. protokoliniu nutarimu). 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą