Esamojo laiko formų šaknyje rašomos balsės y, ū, jeigu kitų to paties veiksmažodžio formų šaknyje nėra nei nosinių balsių, nei mišriųjų dvigarsių an, en, in, un. Taigi rašytina:

bjurti, bjūra, bjuro; plg.: niurti, niūra, niuro; skurti, skūra, skuro; sužiurti, sužiūra, sužiuro;

driksti, dryksta, drisko; plg.: įgristi, įgrysta, įgriso; šilti, šyla, šilo; tviksti, tvyska, tvisko.

     Žr.: „Lietuvių kalbos rašybą ir skyryba“, Vilnius, 1992, p. 19, § 10 2 pastaba; el. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“.

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą