Miesto vardas Zarasai yra senas baltiškas vietovardis, vienas ryškiausių išnykusios baltų genties sėlių paminklų. Pirmasis jo kilmę išaiškino K. Būga: sėlių kalboje žodis ežeras greičiausiai buvo tariamas kaip ezeras ar ezaras. Iš šio žodžio sudarytas ežero vardas *Ezerasas ar *Ezarasas (su priesaga -asas, plg.: Svėdasas, Bradasas, Laukesas), o iš ežero vardo daugiskaitos kilo gyvenvietės (vėliau – miesto) *Ezerasai ar *Ezarasai.

Sėliams išnykus, nutrūko ir etimologinis ryšys tarp bendrinio žodžio ir vietovardžio. *Ezarasai lietuvių lūpose virtę į *Azarasai galiausiai sutrumpėjo iki formos Zarasai

 Vietovė XIV–XVIII a. priklausė Vilniaus vyskupui. 1836–1918 m. caro įsakymu miestas buvo pervadintas kitu vardu – Novoaleksandrovsk. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, 1919 m. norėta atlietuvinti, neįsigilinus atmestas baltiškas vardas Zarasai (lenk. Jeziorosy) ir suteiktas dirbtinis Ežerėnai (dar apie 1902 m. K. Jaunius siūlė vadinti Ežerūnais). 1929 m. miestui grąžintas senasis vardas Zarasai.

Daugiau žr. A. Vanagas „Lietuvos miestų vardai“, Vilnius, 1996, p. 295–297.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą