Veiksmažodis varijuoti vartojamas su vardininku (varijuoja kas), pvz.: Įvairių laikotarpių skirtingų vertėjų Naujojo Testamento vertimuose varijuoja (įvairuoja) pusdalyvinės konstrukcijos su žodžiu „žinodamas“ bei jo sinonimais ir kaitomos veiksmažodžio „žinoti“ formos. Atkreipkime dėmesį, kaip varijuoja silabinės struktūros melodika ir ritmika polkose, kuriose tiek daug erdvės laisvai improvizuoti. Veiksmažodis vartojamas reikšme „keistis, svyruoti tam tikrose ribose“, pvz.: Plaukų storis ir ilgis labai varijuoja (įvairuoja). Paroda atskleidžia menininko sugebėjimą varijuoti tarp meno kūrinio ir pramoninio gaminio. Čia jie varijuoja nuo elgetų iki pasiturinčių prekybininkų.

Taip pat vartojamas su galininku (varijuoja ką) (žr. reikšmę „keisti, įvairinti“ „Lietuvių kalbos žodyne“), pvz.: Novelę režisierius varijuoja net tris kartus (keičia, kuria tris skirtingus variantus). Biblijos motyvai daugiau ar mažiau varijuojami beveik visose religinėse giesmėse. Atkreipkime dėmesį, kaip varijuoja silabinės struktūros melodika bei ritmika polkose. Nemėginsiu čia dar kartą varijuoti to, kas jau įvairiomis pasaulio kalbomis išrašyta, iškalbėta, išsakyta.

Junginiai su priemonės įnagininku (varijuoti kuo) abejotini – geriau keisti galininko konstrukcijomis, pvz.: Suteikia veik neribotą laisvę varijuoti įvaizdžiais ir temomis (geriau – įvaizdžius ir temas). Autorė tarsi tapo įvairiomis spalvinėmis formomis, faktūriškais potėpiais, varijuoja įvairių paviršių ir kolorito deriniais (geriau – derinius).

Taigi, geriau sakyti varijuoja formas (ne varijuoja formomis) arba keisti raišką, pvz.: žaidžia formomis, žongliruoja formomis

Veiksmažodžio „varijuoti“ reikšmes žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne, „Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius, 2013).  

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą