„Kalbos patarimų“ knygoje „Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“ (Vilnius, 2003, p. 114) prielinksninė konstrukcija virš ko kiekio, svorio, atstumo, laiko trukmės viršijimui reikšti vertinama kaip vengtina, teiktini vartoti junginiai daugiau kaip (negu, nei) su galininku, per su galininku, su viršum ir pan.:
      
Jis ten uždirba virš tūkstančio (– daugiau kaip (negu, nekaip, nei) tūkstantį; tūkstantį su viršum; per tūkstantį; Jo uždarbis ten viršija tūkstantį). Senutė turėjo virš šimto metų (– daugiau kaip (negu, nei) šimtą metų; šimtą metų su trupučiu (su viršum); per šimtą metų; jau buvo perkopusi šimtą metų). 

      
      Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės vertinimu, prielinksnis virš kiekio, svorio, atstumo, laiko trukmės viršijimui reikšti vertintinas kaip lygiavertis normos variantas – virš ko ǀ daugiau kaip (negu, nei) kiek (galininkas) (apsvarstyta 2017 m. vasario 7 d. posėdyje).
      Taigi visi variantai laikytini taisyklingais: Jis ten uždirba virš tūkstančio; daugiau kaip (negu, nei) tūkstantįtūkstantį su viršumper tūkstantį; Jo uždarbis ten viršija tūkstantįSenutė turėjo virš šimto metų; daugiau kaip (neguneišimtą metųšimtą metų su trupučiu (su viršum); per šimtą metųjau buvo perkopusi šimtą metųKandidatai gavo virš trečdalio balsų; daugiau kaip (negu, nei) trečdalį balsų.

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą