Knygoje „Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“ (2003, p. 101) prielinksnio su konstrukcijos su apkonkretėjusių daiktavardžių įnagininku vidiniam požymiui reikšti vertinamos kaip vengtinos: Daugėja žmonių su viduriniu ir aukštuoju išsilavinimu (taisoma vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių; žmonių, baigusių vidurinį ir aukštąjį mokslą (vidurines ir aukštąsias mokyklas). Tai žmonės su negalia (– neįgalieji (neįgalūs, nepagalintys, ligoti, kamuojami negalios) žmonės). Būtina pasirūpinti vaikais su fizine negalia (– fiziškai neįgaliais vaikais; turinčiais fizinę negalią vaikais). Jaunuoliai su trumparegyste (– Trumparegiai jaunuoliai) nenoriai nešioja  akinius. Ligoniai su skausmu (– Skausmo (kamuojami) ligoniai; Ligoniai, kuriems skauda,) apžiūrimi be eilės.


     Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės vertinimu (apsvarstyta 2017 m. vasario 17 d. posėdyje), minėtų konstrukcijų daiktavardžiai sukonkretėję ir jos vertintinos kaip šalutiniai normos variantai. 

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą