Oficialūs valstybinės valdžios įstaigų pavadinimai prasideda tikriniu šalies vardu – Lietuvos Respublika. Kiti pavadinimą sudarantys daiktavardžiai yra bendriniai, todėl rašomi mažąja raide, pvz.: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

   Pagal tą pačią taisyklę rašomi ir neoficialūs pavadinimai su santrumpomis, pvz., LR finansų ministerija. (Taip rašomi ir sutrumpinti įstatymų pavadinimai – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – LR vietos savivaldos įstatymas).

  Išimtis – aukščiausiųjų valstybinės valdžios institucijų, taip pat svarbiausių tarptautinių organizacijų pavadinimai: visi jų žodžiai rašomi didžiąja raide, pvz.: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga, Europos Taryba ir pan.

   Kai vartojamas trumpesnis įstaigos pavadinimas, didžiąja raide rašomas pirmasis jo žodis, pvz.: Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija. Taip pat rašomi ir kiti pavadinimai, pvz.: Lietuvos mokslų akademija Mokslų akademija, Lietuvos nacionalinis muziejusNacionalinis muziejus, Jaunimo darbo centrasDarbo centras.

  Primintina, kad pavadinimas, sutrumpintas iki rūšinės reikšmės žodžio, paprastai rašomas mažąja raide, pvz.: ministerija, muziejus, centras, bankas (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 suvestinės redakcijos 2.1–2.6 punktus).

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą