Įsidėmėtina, kad nosinės balsės ą, ę rašomos šių veiksmažodžių esamojo laiko formų šaknyse, nors jų kilimo iš dvigarsių an, en nebegalima susekti iš dabartinės bendrinės kalbos garsų kaitos: 

balti, bąla, balo

gesti, gęsta, geso

gverti, gvęra, gvero

krešti, kręšta, krešo (bet krešėti, kreši, krešėjo)

salti, sąla, salo

šalti, šąla, šalo (žr. įrašą „šąla, pašąla, peršąla, sušąla“)

šašti, šąšta, šašo

težti
, tęžta, težo

trešti, tręšta, trešo ir kt.

     Žr. norminį leidinį „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, p. 18, § 10 2.

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą