Trumpinant žodį numeris paprastai vartojamos dvi priebalsės ir kalbos požiūriu pakaktų rašyti mažąja nr., tačiau kanceliariniame stiliuje nusistovėjo rašyba didžiąja raide – Nr. (plačiau apie sutrumpinimus žr. AKTUALIAUSIOS TEMOS / Rašyba / Sutrumpinimai ).

     Dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117) 24 punkte sakoma: „Dokumento registracijos numerį sudaro dokumentų registro identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo dokumentų registre eilės numeris. Dokumente prieš registracijos numerį rašoma žodžio „numeris“ santrumpa „Nr.“, pvz.: Nr. V1-159 (V1 – dokumentų registro identifikavimo žymuo, 159 – dokumento registravimo šiame registre eilės numeris).“

     PASTABA. Trumpinys Nr. nevartojamas numeruojant priedus, lenteles, paveikslus, gatves, mokyklas ir pan. – tokiu atveju kelintinį skaitvardį žymintis skaitmuo rašomas prieš pažymimąjį žodį, pvz.: Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių 1 priedas (plačiau apie priedų įforminimą žr. Dokumentų regimo taisyklių 36 punkte). Vertinimo kriterijų suvestinė pateikiama 3 lentelėje. Siūlas užmetamas ant dešiniojo virbalo ir pertraukiamas pro akį (žr. 5 pav.). Vilniaus 10-asis lopšelis-darželis. Baltijos 1-oji g., Baltijos 2-oji g. ir t. t.

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą