Trumpinant žodį numeris paprastai vartojamos dvi priebalsės ir kalbos požiūriu pakaktų rašyti mažąja nr., tačiau kanceliariniame stiliuje nusistovėjo rašyba didžiąja raide – Nr. (plačiau apie sutrumpinimus žr. AKTUALIAUSIOS TEMOS / Rašyba / Sutrumpinimai ).

     Dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117) 14 punkte sakoma:  „Dokumento registracijos numerį sudaro skaičių ir (ar) raidžių junginys, kuris patvirtina dokumento sudarymo ar gavimo faktą. Jei reikia, dokumento registracijos numeris gali būti papildytas skyrybos ženklais – tašku, brūkšneliu, skliausteliais, pasviruoju brūkšniu ar kt. Jei dokumento registracijos numeris nurodomas dokumento turinyje, prieš skaičių ir (ar) raidžių junginį rašoma žodžio „numeris“ santrumpa „Nr.“

     PASTABA. Trumpinys Nr. nevartojamas numeruojant priedus, lenteles, paveikslus, gatves, mokyklas ir pan. – tokiu atveju kelintinį skaitvardį žymintis skaitmuo rašomas prieš pažymimąjį žodį, pvz.: Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių 1 priedas (plačiau apie priedų įforminimą žr. Dokumentų regimo taisyklių 36 punkte). Vertinimo kriterijų suvestinė pateikiama 3 lentelėje. Siūlas užmetamas ant dešiniojo virbalo ir pertraukiamas pro akį (žr. 5 pav.). Vilniaus 10-asis lopšelis-darželis. Baltijos 1-oji g., Baltijos 2-oji g. ir t. t.

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą