Deleguoti reiškia ką nors siųsti delegatu, įgaliotiniu, atstovu, pvz.: Delegavo ministerijos atstovą į konferenciją.

     Ilgą laiką veiksmažodis deleguoti, pavartotas su žodžiais, nereiškiančiais asmens (deleguoti įgaliojimus, funkcijas, teises, pareigas) buvo laikomas neteiktinu, verstiniu, nebūdingu lietuvių kalbai.
    V
alstybės savivaldybėms perduotos funkcijos, iki 2000 m. galiojusiame Vietos savivaldos įstatyme vadintos deleguotosiomis funkcijomis, nuo 2000 m. Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatyme vadinamos valstybinėmis (perduotomis savivaldybėms) funkcijomis.

     Tačiau junginiai deleguoti įgaliojimus, funkcijas ir pan. paplito verstinėje vadybos literatūroje, junginiai su žodžiais dokumentai, teisės aktai (deleguoti dokumentus, teisės aktus; deleguotieji aktai) – Europos Sąjungos dokumentuose. Todėl VLKK Žodyno pakomisė 2016 m. spalio 11 d. posėdyje nutarė veiksmažodžio deleguoti junginius su žodžiais, nereiškiančiais asmens, vertinti kaip šalutinius normos variantus.
        Žr. įrašą „deleguoti teisę“.

Žymės: leksika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą