Knygoje „Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“ (2003, p. 79) pasakymai priklausyti prie ko ir priklausyti kam skiriami atsižvelgiant į reikšmę:
     pasakymas priklausyti prie ko labiau tinka, kai objektas reiškiamas klasifikacijos ar narystės požiūriu, pvz.: Jis nebepriklauso prie jokios organizacijos. Kalba priklauso prie visuomeninių reiškinių. Šis žodis priklauso prie antrosios kirčiuotės;
     pasakymas priklausyti kam labiau tinka, k
ai objektas reiškiamas nuosavybės požiūriu, pvz.: Šios aukso atsargos priklauso Lietuvai. Ta žemė priklausė mano tėvui.
     Dar žr.
J. Šukys. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos, Kaunas, 1998, p. 476–477.


    VLKK Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės vertinimu (apsvarstyta 2017 m. vasario 7 d. posėdyje), pasakymai priklausyti prie ko, priklausyti kam vartosenoje pagal reikšmę jau neskiriami ir vertintini kaip lygiaverčiai normos variantai.

     Dar žr. įrašą priskirti prie ko, priskirti kam.

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą