Taisyklingi ir vartotini visi trys pavadinimai – Suvalkija, Sūduva, Užnemunė, žr. Kalbos komisijos apsvarstytą „Vietovardžių žodyną“ (parengė Aldonas Pupkis, Marytė Razmukaitė, Rita Miliūnaitė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002), tačiau vertėtų skirti, kada kurį vardą vartoti.

     Pagrindinis dab. Lietuvos etninės srities pavadinimas – Suvalkija (suvalkiečių gyvenama Lietuvos dalis), šalutinis vardo variantas – Sūduva (žr. p. 357); dar plg. etninės žemės dab. Lenkijos teritorijoje pav. – Suvalkai, Suvalkų apskr. Kitaip sakant, Sūduva pavartojamas kaip Suvalkijos sinonimas, pagrindinis regiono pavadinimas – Suvalkija.

     Vardas Sūduva vartotinas daugiausia istoriniame kontekste – tai istorinės srities, kurioje kažkada gyveno sūduviai (jotvingiai ar gal tiksliau – šiauriniai jotvingiai), pagrindinis norminis pavadinimas (žr. p. 355). Galima pridurti, kad Sūduva, Jotva ir Dainava, manoma, buvo skirtingų gentinių sričių pavadinimai; ilgainiui gentiniai skirtumai laipsniškai nunyko.

     Dar platesnis pavadinimas Užnemunė – sritis kairiajame Nemuno krante (žr. p. 399), žymi platesnę teritoriją, į kurią įeitų ir vakarų dzūkai.

     Taigi Suvalkija ir Sūduva nesutampa nei chronologiškai, nei, svarbiausia, geografiškai. Todėl 2005 m. gruodžio 15 d. Kalbos komisijos posėdyje, kai Etninės kultūros globos tarybos prašymu buvo svarstytas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos siūlymas pavadinimus Suvalkija, suvalkietis pakeisti į Sūduva, sūduvis, nutarta, kad keisti pavadinimų negalima (žr. Kalbos komisijos 2005 m. gruodžio 20 d. pranešimą „8-asis Kalbos komisijos posėdis“). 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137) Kalbos komisija oficialiai patvirtino etninių sričių norminius pavadinimus (tokius kaip „Vietovardžių žodyne“) – Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija (Sūduva), Žemaitija.

Žymės: vietovardžiai
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą