Įvairiuose dokumentuose datą dažnai rašome trumpuoju būdu, t. y. metai, mėnuo ir diena nurodoma skaitmenų grupėmis. Anksčiau tarp šių skaitmenų grupių būdavo rašomas taškas (pvz., 1976.11.05), vėliau raštvedybos taisyklių rengėjai nusprendė, kad turi būti paliekamas tarpas (pvz., 1976 11 05), neseniai kompiuterinė dokumentų tvarkyba ir tarptautiniai informacijos mainus reglamentuojantys standartai privertė dar kartą keisti datos rašymą.

     Datos rašymas iš esmės yra susitarimo, o ne kalbos dalykas, todėl kalbininkai neprieštaravo būdui, nurodytam Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintose taisyklėse. Jose, remiantis minėtais standartais (ISO 8601, LST/ISO 8601) bei informatikos specialistų išvadomis, nustatytas datos rašymas su brūkšneliais, pvz., 2000-04-26.

     Tačiau, Kalbos komisijos nuomone, nelaikytina klaida, jei kitose kalbos vartojimo srityse, t. y. ne minėtose taisyklėse nurodytuose dokumentuose, data rašoma skaitmenų grupes skiriant tarpeliais, pvz., 2001 05 04. Ši nuostata įteisinta Kalbos komisijos 2001 m. gegužės 3 d. posėdyje priimtu nutarimu Nr. 2 (78).

          Data gali būti rašoma ir ilgesniu būdu, pvz.: 2001 m. vasario 16 d., o tekste – su žodžiais metai, diena, -os, pvz.: Gavo atostogų iki šių metų rugpjūčio 31 dienos (žr. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Vilnius, 1992, p. 81, § 192). Šiuo, dar vadinamu mišriuoju, būdu data rašoma tvarkomuosiuose, finansiniuose dokumentuose ir dažniausiai tekste: Jurgį Venskų nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. skirti mokyklos direktoriumi. Įmonė įregistruota 2006 m. sausio 30 d. (žr. „Kanceliarinės kalbos patarimus“, Vilnius, 2002; el. KKP). Nebevartojamas senesniuose dokumentuose pasitaikantis trumpinys mėn.

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą