Ne, kablelio nereikia. Privalomųjų skyrybos taisyklių (patvirtintų VLKK 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-2 (103) 8.3 punkte sakoma: „Šalutinis dėmuo išskiriamas kartu su jį pabrėžiančiais ar aiškinančiais žodžiais arba žodžių junginiais ypač, nebent, juoba, juolab, juo labiau, tuo labiau, būtent, vis tiek, tai yra, pvz.: Bematant sukilo piktžolės, ypač kur rugiai buvo iššutę. Neturiu nieko paguodžiamo ponui, nebent kad visi volyniečiai prisiekė karaliui ir karalystei. Remontas netrukus atsipirks, juolab kad salę nuomosime. Žiūrovai nenuobodžiavo, juo labiau kad rezultatas ne kartą buvo lygus. Teismo išvados yra nebeaktualios, tuo labiau kad jos negalioja atgaline tvarka. Tokie žmonės bando įsitvirtinti silpnose bendrijose, būtent kur nėra iniciatyvių žmonių ir darnios narių veiklos. Išeik, vis tiek kas tu būsi, ir pasirodyk. Jis banke pasirodydavo prieš pat darbo pabaigą, tai yra kai darbuotojai būdavo labiausiai užsiėmę.“ 

     Išsamesniame skyrybos taisyklių rinkinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Vilnius, 1992, p. 214) dar pasakyta, kad po žodelio būtent ir junginio tai yra (t. y.) prieš prijungiamąjį jungtuką gali būti rašomas dvitaškis, jeigu toliau eina ne vienas šalutinis dėmuo, pvz.: Po ilgų ginčų jie susitarė, būtent: kad visi rytoj važiuos drauge autobusu, kad niekas neatsisakytų ir kad nė vienas nevėluotų.

 

 

Žymės: skyryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą