Barjeras [pranc. barrière]: 1. užtvara, trukdanti kuria nors kryptimi eiti, važiuoti, apribojanti ką nors; bet kokia kliūtis, trukdanti vykti kokiam veiksmui, procesui, reiškiniui; 2. kliūtis, kurią per sporto varžybas turi įveikti bėgikai, jojikai; 3. dydžio riba, kurią peržengus, koks nors procesas kokybiškai pakinta, pvz., šilumos barjeras (greitis, kurį pasiekęs kūnas dėl trinties įkaista taip, kad gali sudegti); 4. potencialo barjeras, erdvės sritis, kurioje dalelės potencinė energija didesnė už jos energiją gretimose erdvės srityse („Tarptautinių žodžių žodynas“, Vilnius, 2001, p. 95).

     Atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, galimi šio žodžio pakaitai: 1. kliūtis, kliuvinys; 2. užtvaras; 3. riba („Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“, Vilnius, 2013, p. 17).

Žymės: leksika, sportas
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą