Baleika, balėja, balija – nevartotinos svetimybės, vartotini žodžiai skalbtuvė, praustuvė (žr. kn. „Kalbos patarimai. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“, Vilnius, 2013, p. 69).

     Kadangi dabartiniuose neutraliuose tekstuose žodžių
baleika, balėja, balijabeveik nepasitaiko, o laisvųjų stilių tekstuose jie pavartojami kaip stilistiškai konotuoti, labai gerai jaučiamas stilistinis jų kontekstas, „Kalbos patarimų“ knygoje „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013) jie įrašyti į Senųjų svetimybių sąrašą. 

      Balėja, balija buvo įrašyti į Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, patvirtintą Kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68.
      2014 m. sausio 30 d. Kalbos komisijos nutarimu Nr. N-3 (152) nutarta atsisakyti skolinių dalies Didžiajame kalbos klaidų sąraše. Žr. komentarą Pakoreguota skolintos leksikos norminimo tvarka.
      1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 68 dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo 2019 m. sausio 31 d. Kalbos komisijos nutarimu Nr. N-1 (171) pripažintas netekusiu galios. Didžiosiomis laikytos klaidos ir toliau laikomos klaidomis, tik už jas netaikoma administracinė atsakomybė.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą