Brūkšnelis ir brūkšnys yra skirtingi ženklai.

   Brūkšnelis rašomas tarp dviejų (kartais ir daugiau) sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą (pvz.: lopšelis-darželis, paskaita-koncertas ir kt.) (Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, Vilnius, 1992, p. 54), žr. įrašą „brūkšnelis“.

    Brūkšnys yra skyrybos ženklas, juo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba (žr. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, Vilnius, 1992, p. 136–137 ir kt.), brūkšnys rašomas su tarpais.

    Brūkšnys taip pat rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas (pvz.: Traukinys Vilnius–Kaunas išvyks laiku. Lankytojai priimami 12.30–16.30 valandomis. Bibliotekoje lankausi 2–4 kartus per savaitę).

   Brūkšnys riboms žymėti gali būti rašomas be tarpų, ypač tarpai nepaliekami tarp ribas žyminčių skaitmenų.

Pastabos:

    • Brūkšnį, jei naudojatės ne lietuviško standarto klaviatūra, galima surinkti Alt+0150.
      Rengiant koduočių ir klaviatūros standartus būtent šis vidutinio ilgio brūkšnys buvo paskirtas lietuvių rašto kalbai. (Brūkšnys, kurio kodas 151, palaikytas per ilgu, jis vadinamas ilguoju ir vartojamas nebent išskirtinumo, puošnumo sumetimais.) Žr. Grigas G. Brūkšniai ir kabutės („Kompiuterija“, 1998, nr. 7(13), p. 20–22).
    • Apie lietuvišką klaviatūrą žr. svetainėje LIKIT.lt, ją reglamentuoja Lietuvos standartas LST 1582:2000 „Informacijos technologija. Lietuviška kompiuterio klaviatūra. Ženklų išdėstymas“.
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą