Kai palyginimui vartojami jungtukai nei, negu, nekaip (negu kaip) reikia atsižvelgti į sakinio sandarą: dažniausiai lyginamieji junginiai eina sakinio dalimis ir šalutinio sakinio dėmens nesudaro – tokiu atveju kableliais neskiriami, pvz.: Jauniausiojo sūnaus likimas buvo dar ypatingesnis negu Antano. Internete parduodama daugiau elektroninių knygų nei popierinių? (Žr. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, Vilnius, 1992, p. 171, 209–213.)

     Jeigu palyginimas turi tarinį, vadinasi, sudaro šalutinį dėmenį, prieš juos rašomas kablelis – kaip visi šalutiniai dėmenys, jie privalomai išskiriami (žr. Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 11.1 punktą), pvz.: Orai pasikeitė greičiau, negu pilnatis spėjo pereiti į delčią. Pusryčiai praėjo geriau, negu tikėtasi. Gyvenimo šiandien bijau labiau, negu kadaise bijodavau mirties. Žmogus yra linkęs apie save manyti geriau, nei kartais iš tiesų esama, sykiais geriau, nei derėtų.

      Taigi kablelio nebuvimas tokiu atveju klaida, pvz.: Atsakymas gali būti paprastesnis_ nei manoma (turėtų būti ...paprastesnis, nei manoma); Mįslingos lygties raktas daug paprastesnių formų_ nei galėtume manyti (turėtų būti ...paprastesnių formų, nei galėtume manyti); Vaistą vartoti_ kaip nurodyta (turėtų būti ...vartoti, kaip nurodyta).

          Kableliais neskiriami vadinamieji skirtumo lyginamieji posakiai, kurie vartojami su prieveiksmių ar būdvardžių aukštesniojo laipsnio formomis ir reiškia lyginimą priešinant du daiktus, ypatybes, veiksmus ar aplinkybes. Šių konstrukcijų pagrindą sudaro aukštesniojo laipsnio formos, atliekančios tarinio funkciją, o lyginamieji posakiai jungiami prie veiksnio, papildinio, pažyminio ar aplinkybių funkcijas reiškiančių žodžių kaip jų išplėstinės dalys. Pvz.: Geriau vienas kelias negu šimtas takų. Geriau tyla nekaip byla. Pelų vis daugiau nekaip grūdųKaralių ūkis didesnis negu Plonių. Eiti geriau nei bėgti. Tėvas dabar bus dar nesukalbamesnis negu anksčiau. (Šiuo atveju kai kurie junginiai lengvai pakeičiami konstrukcijomis su prielinksniu , plg.: Tyla geriau už bylą.)

Žymės: skyryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą