Įvardžių dviskaitos formos linksniuojamos pagal dvi paradigmas: judu, judvi – pagal vieną, juodu, jiedvi – pagal kitą.

     Įvardžiai  judu, judvi; mudu, mudviabu (abudu), abi (abidvi) yra labiau susilieję su skaitvardžiu du, dvi ir linksniuojami taip: (vyr. g.) judu, judviejų, judviem, judu, judviem, judviejuose (mudu, mudviejų, mudviem, mudu, mudviem, mudviejuose); (mot. g.) judvi, judviejų, judviem, judvi, judviem, judviejose (mudvi; mudviejų, mudviem, mudvi, mudviem, mudviejose).

     Įvardžių juodu (jiedu), jiedvi, taip pat tuodu, tiedvi; šiuodu, šiedvi; anuodu, aniedvi, šituodu, šitiedvi, katruodu, katriedvi, kuriuodu, kuriedvi dėmenys ryškiau skiriasi ir jie linksniuojami taip: (vyr. g.) juodu (jiedu), dviejų, jiedviem (jiemdviem), juodu (jiedu), jiedviem (jiemdviem) (vietininko neturi); (mot. g.) jiedvi, dviejų, jodviem (jomdviem), jiedvi, jodviem (jomdviem) (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“ Vilnius, 1997, p. 279–280).

     Bendrinėje kalboje pirmenybė teikiama įvardžiams (dviskaitos formoms) juodu, jiedvi; tuodu, tiedvi; šiuodu, šiedviFormos jiedu, jodvi (juodvi); tiedu, todvi (tuodvi); šiedu, šiodvi (šiuodvi) laikomi šalutiniais normos variantais (žr.: „Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas“, Vilnius, 2002, p. 23).

     Dar žr.: 

    • Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, Vilnius, 1992, p. 38–39, § 60.

 

Žymės: morfologija, rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą