El. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiama: mirtingumas – mirties atvejų skaičiaus santykis su gyventojų skaičiumi, mirštamumas – mirties atvejų skaičiaus santykis su ta liga sergančiųjų skaičiumi.

Lietuvos Respublikos terminų banke šie terminai pateikti su apibrėžtimis ir atitikmenimis tam tikrose kalbose:

mirtingumas (angl. mortality rate) – mirčių per tam tikrą laikotarpį ir vidutinio gyventojų skaičiaus santykis arba mirčių ir rizikos populiacijos narių stebėjimo laikotarpių sumos santykis. Dažniausiai apskaičiuojamas 1000, 10 000, 100 000 gyventojų. (Kaip atskiras pateikiamas sudėtinis terminas sustandartintas mirtingumo santykis.)

mirštamumas (angl. case-fatality; lethality) – mirčių nuo tam tikros ligos ir per tą patį laikotarpį nustatytų tos ligos atvejų skaičiaus santykis.

 

(Žr. mokomąjį žodyną „Pagrindinės epidemiologijos sąvokos“,

Kaunas: KMU Spaudos ir leidybos centro l-kla, 2001.)

mirtingumas (angl. death-rate; lethality; mortality; rus. летальность, f; показатель смертности, m; смертность, f) – populiacijos individų, žuvusių per laiko vienetą, skaičius. Potencinis mirtingumas rodo, kiek tam tikros rūšies individų žūsta idealioje populiacijoje per tam tikrą laikotarpį. Realusis mirtingumas rodo, kiek individų žūsta natūralios aplinkos sąlygomis. Individų skaičiaus sumažėjimą populiacijoje dėl žūties rodo bendrasis mirtingumas.

(Žr. „Ekologijos terminų aiškinamąjį žodyną“, bVilnius: Grunto valymo technologijos, 2008.)

Vartojimo pavyzdžiai iš Lietuvių mokslo kalbos tekstyno (VU):

Natūralų gyventojų judėjimą atspindinčios antinomijos rodikliais pasirinkti bendri gimstamumo ir mirtingumo koeficientai (gimimų ir mirčių skaičius, tenkantis 1000-ui gyventojų). 1996 m. gimstamumas Lietuvoje buvo 10,2 ‰, o mirtingumas – 11,1 ‰, 2002 m. – atitinkamai 8,65 ‰ ir 11,8 ‰) (www.std.lt). Civilizacijos vertinimo kriterijai: valstybes biudžetas, žemes įdirbimas, užsienio prekyba, pasinaudojimas jūra, natūralus gyventoju prieaugis, kūdikių mirtingumas, moksleivijos procentas, studentų skaičius... Įtampos balansą nulemiančių priešpriešų kompleksas: vyrai – moterys, jaunimas – senimas, sveikatingumas – ligotumas, santuokos – ištuokos, gimstamumas – mirtingumas, migracinis mobilumas (judrumas) – sėslumas. Valstybės mokesčiai, draudimas, metinės rentos, pajamų apskaita skatino tirti gyventojų mirtingumą, gyvenimo trukmę ir kitus demografinius rodiklius.

 

JAV, Prancūzijoje ir kitose išsivysčiusiose Vakarų Europos šalyse mirštamumas ir sergamumas nuo insulto pastaruoju metu labai mažėja. Tyrimai parodė, kad, nepakankamai gydant anemiją, blogėja gyvenimo kokybė, pažintinė ir protinė funkcija, fizinis aktyvumas, širdies ir kraujagyslių būklė, didėja sergamumas, hospitalizacijos trukmė ir mirštamumas. 2005 metais JAV diagnozuota 32 180 naujų kasos vėžio atvejų, o 31 900 ligonių mirė nuo šios ligos, todėl ji išlieka ketvirtoji mirštamumo nuo vėžio priežastis. Laiku pradėtas intensyvus gydymas sumažina asmenų potrauminį neįgalumą ir mirštamumą.

Žymės: leksika, semantika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą