Patartina nevartoti. 
   „Kanceliarinės kalbos patarimuose“ atkreipiamas dėmesys, kad sudurtiniai būdvardžiai su dėmeniu bendra- ir priesaga -inis, -inė keistini daiktavardžio kilmininku ar kilmininku su bendrumo reikšmės pažyminiu, pvz.: bendravalstybinis – geriau valstybės, visos valstybės, nacionalinis; bendratautinis – geriau bendrasis tautos, visos tautos. „Kalbos praktikos patarimuose“ (1985, p. 46) taisoma: ne bendrakomandinis – geriau komandinis, visos komandos, ne bendramokslinis – geriau bendrųjų mokslų

    Taigi vietoj būdvardžio bendrakultūrinis, -ė geriau vartoti junginį bendros kultūros, kur tinka sudurtinį būdvardį keisti įprastiniu kultūrinis, -ė. Taisymo pavyzdžiai, pvz.: Universalius bendrakultūrinius (– kultūrinius) dalykus galima aiškinti tiek natūraliais įgimtais bendražmogiškais žmonių poreikiais, tiek bendrais elementariais mąstymo... Per trisdešimtmetį iš esmės pasikeitė krašto bendrakultūrinis (– kultūrinis) kontekstas. Mokytojo bendrakultūrinę (– kultūrinę, bendrosios kultūros) kompetenciją sudarantys mokėjimai ir gebėjimai – saugoti ir plėtoti daugialypę, tautinių mažumų patirtimi praturtintą Lietuvos kultūrą. Vertinami seniausieji etninės muzikos klodai ir menkiau tiriama bendratautinių ir bendrakultūrinių įtakų (– įvairių tautų ir kultūrų įtakos) paveikta muzika.

      Prireikus gali būti vartojamas ir nepriesaginis sudurtinis būdvardis bendrakultūris, -ė, plg. bendraluomis, -ė„kas to paties luomo“, bendrakalbis, -ė „tos pačios kalbos žmogus“, bendratautis, -ė„tos pačios tautos žmogus“ (žr. LKŽ). Vartojimo pavyzdžiai: „Mokytojo profesijos kompetencijos apraše“ (2007) išskiriama bendrakultūrė, profesinės, bendrosios, specialiosios kompetencijos. Skaitydamas J. L. Borgesą, visada patenki į paradoksų labirintą. Jis sapninis, bet ir bendrakultūris. Žaidimų prigimtis diktuoja bendrakultūrįjų charakterį, greitai perimamą iš žaislą ar žaidimą atradusios šalies į kitus regionus. 

 

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą