Kalbos komisijos aprobuotas terminas yra nuotekos (: nuteka, nutekėti, nutekėjo), žr. Lietuvos Respublikos terminų banke: buitinės nuotekos, gamybinės nuotekos, paviršinės nuotekos; nuotekų tvarkymas.

      Pagal „Aplinkos apsaugos terminų žodyną“ (Vilnius, 2000) nuotekos (angl. waste water, rus. сточные воды) – 1. žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidariusios skystos atliekos, taip pat kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo; 2. vartotas arba teritorijos paviršiumi tekėjęs (lietaus, polaidžio, gatvių plovimo) vanduo (p. 264). Terminas nuotekos (angl. waste water, vok. Abwasser,pranc. eau usée) teikiamas ir Europos terminų žodyne „Eurovoc“). 

     Veiksmažodiniuose galūniniuose daiktavardžiuose kartais pasitaiko šaknies balsių kaita, plg.  nuotėkis, bet dažniausiai daiktavardžiai šaknyje turi tokią pat balsę kaip ir pamatinis veiksmažodis arba bent ta jo forma, su kuria jie darybiškai susiję, pvz.: nuodegos (: nudegti, nudega, nudegė), nuosėdos (: nusėdo), nuoskutos (: nuskuto), nuobiros (: nubiro). (Žr.: Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, Vilnius, 1992, p. 13–14, § 2 4.)

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą