Veiksmažodis vesti vartotinas vadovavimo ir reikalų tvarkymo reikšme: vesti posėdį, susirinkimą, pasitarimą.

   Kai kalbama apie tvarkymą be vadovavimo, vartotinas veiksmažodis tvarkyti: tvarko kartoteką, dokumentaciją, raštvedybą.

   Kai tvarkymas susipynęs su vadovavimu, galimi abu žodžiai: ir tvarkyti, ir vesti (pirmenybė teikiama žodžiui tvarkyti): tvarkyti (vesti) apskaitą, tvarkyti (vesti) laikraščio skyrelį, tvarkyti (vesti) ūkį.

   Žr. Kanceliarinės kalbos patarimai, Vilnius, 2002, p. 316.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą