Sudvejinti pareigų pavadinimai yra keleriopi ir rašomi nevienodai. Kai abu pavadinimo žodžiai yra lygiaverčiai ir kartu sudaro tikrai sudvejintą pavadinimą (rodo dvi pareigybes), rašoma su brūkšneliu, pvz., elektrikas-santechnikas (dirba ir elektriko, ir santechniko darbą). Kitaip yra, jei vienas pavadinimo žodis pagrindinis, kitas jį tikslina, – jie rašomi be brūkšnelio, pvz., inžinierius energetikas (tai inžinierius, kurio siauresnė specialybė arba darbo sritis yra energetika). (Žr. Kniūkšta P. Kalbos vartosena ir tvarkyba, Vilnius, 2001, p. 323.)

     Taigi, jei kalbamu atveju darbuotoja atlieka ir vertėjos, ir referentės pareigas, jos pareigybės pavadinimas rašytinas su brūkšneliu. 

 

     Daugiau apie brūkšnelio rašymą žr. banko įrašą brūkšnelis.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą