Dabar medicinos seserys vadinamos slaugytojomis. Skiriami tokie slaugos specialistai: bendrosios praktikos slaugytojai (dar žadama išskirti bendrosios praktikos slaugytojus GMP felčerius ir bendrosios praktikos slaugytojus darbui operacinėje, arba operacinės slaugytojus), bendruomenės slaugytojai, vaikų slaugytojai, psichikos sveikatos slaugytojai, anestezijos-intensyvios slaugos slaugytojai (žr. sveikatos apsaugos ministro 1999 05 25 įsakymą Nr. 254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo bei profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ ir jo pakeitimus (Žin., 1999, Nr. 47-1498; 2006, Nr. 69-2540; 2007, Nr. 11-456).

 

   Kur nereikia laikytis teisės aktuose vartojamų terminų, galime vartoti ir medicinos seserį.

Žymės: leksika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą