Ne, veiksmažodis peržiūrėti nevartotinas reikšmėmis: „persvarstyti; iš naujo, dar kartą apsvarstyti“, pvz.: peržiūrėti (taisoma: iš naujo, dar kartą apsvarstyti) bylą, klausimą, tvarką ir pan. Žr. Kalbos klaidų sąrašą

     „Kanceliarinės kalbos patarimuose“ paaiškinta plačiau: esą peržiūrėti vartojamas reikšme „susipažinti, skaitant, vartant ar kaip kitaip peržvelgiant“, o jei peržvelgimu neapsiribojama, vartotini kiti veiksmažodžiai, pvz.: Taryba peržiūrėjo (taisoma pakeitė, papildė) savo sprendimą. Komisija skundą peržiūrėjo (taisoma išnagrinėjo, apsvarstė iš naujo).

     Reikia pridurti, kad nuostata gali keistis – nelaikyti klaida skatina R. Vladarskienės tyrimas (žr. Vladarskienė R. Žodžių peržiūrėti ir peržiūra vartojimas administracinėje kalboje (PDF) // Kalbos kultūra. T. 86, Vilnius, 2013, p. 112–123). Jos vertinimu, žodžių peržiūrėti ir peržiūra apibūdinimai žodynuose yra nepakankami. Iš sukauptos administracinės kalbos medžiagos išskiriamos keturios veiksmažodžio peržiūrėti reikšmės:

     peržiūrėti, peržiūri, peržiūrėjo:

    1. apžiūrėti, permesti akimis, peržiūrėti duomenis, informaciją, įrašą,  pvz.: Paskelbti akistatos dalyvių parodymus, užfiksuotus pirmesnių apklausų protokoluose, taip pat perklausyti ir peržiūrėti tų apklausų garso ir vaizdo įrašus leidžiama tik po to, kai akistatos dalyviai davė parodymus;
    2. patikrinti, t. y. nustatyti būklę, padėtį, paprastai siekiant ją pakeisti,  pvz.: Reikėtų peržiūrėti dabartines vadovavimo ir administravimo struktūras ir įvertinti, ar reikia pakeitimų ir kokių. Savivaldybių tarybos turėtų peržiūrėti jau patvirtintus tarifus už mėgėjų sodo žemę ir juos padidinti;
    3. pakeisti, patikslinti siekiant tam tikrų tikslų, priderinti prie pasikeitusių aplinkybių,  pvz.: Pačia direktyva papildomai griežtinami peržiūrėtų rekomendacijų elementai. Belgijos Vyriausybė pateikė pasiūlymą peržiūrėti SESV 136 straipsnį papildant jį dalimi, pagal kurią...;
    4. persvarstyti, apsvarstyti iš naujo,  pvz.: Apeliacija – sertifikavimo įstaigos apeliacinei komisijai adresuotas prašymas, kuriuo pareiškėjas prašo peržiūrėti jos priimtą sprendimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimams, nutarimams ir nutartims peržiūrėti. 

Žymės: leksika, semantika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą