Sutuoktinių poros pavardės galūnė -ai: Dranseikai, Daukšai, Skripkai (kirčiuojama gale, kaip žodis namai). Tai vadinamoji kuopinė daugiskaita. Kai kuriose tarmėse aiškiai atskiriami vienos giminės vyrai – Dranseikos, Daukšos, Skripkos, ir sutuoktiniai – Dranseikai, Daukšai, Skripkai. Klaida, žinoma, nelaikytinas nė vienas iš variantų (taip pat Radvila – Radvilos, RadvilaiNausėdaNausėdos ir Nausėdai). 

      Vyriškųjų pavardžių daugiskaita su kirčiu galūnėje žymi šeimas, pvz.: Kaupaĩ (vns. Kaupas, Kaupa), Petraičiaĩ (vns. Petraitis), Lapiaĩ (vns. Lapė, Lapis), Daukšaĩ (vns. Daukša, Daukšas). Tos pačios pavardės su kirčiu kamiene žymi tik vienos pavardės vyrų daugį, pvz.: broliai, pusbroliai Kaũpai, Petráičiai, Lãpės, Daũkšos.

      Plačiau žr. skyriuje Aktualiausios temos. Asmenvardžiai.

 

 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą