Taisyklingas tarptautinis žodis yra hùmoras [angl. humour < lot. humor – drėgmė, skystis; vienas iš keturių organizmo skysčių, kurį sen. medicina laikė lemiančiu žmogaus temperamentą]. Jumoras–neteiktina forma, atėjusi iš rusų юмор (plg. pranc. humeur).

  Priebalsį h šiame žodyje taria visos europiečių kalbos, turinčios šį garsą, pvz., latvių humors, estų huumor, ukrainiečių humor, lenkų, čekų, slovakų, danų švedų humor, vokiečių Humor (plg. bulgarų ir serbų chumor).

  Su h rašytini bei tartini ir kiti žodžiai: humoreska, humoristas, humoristinis (A. Girdenis. Kaip sakyti ir rašyti: jumoras ar humoras? // Gimtoji kalba, 1990, Nr. 5, p. 10).

Žymės: leksika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą