Liuosuoti – nevartotina svetimybė, vartotini žodžiai: 1. laisvinti; 2. atleisti (žr. kn. „Kalbos patarimai. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“, Vilnius, 2013, p. 84).

       Kadangi dabartiniuose neutraliuose tekstuose žodžio liuosuoti beveik nepasitaiko, o laisvųjų stilių tekstuose jis pavartojamas kaip stilistiškai konotuotas, labai gerai jaučiamas stilistinis jo kontekstas, „Kalbos patarimų“ knygoje „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013) jis įrašytas į Senųjų svetimybių sąrašą.

        Liuosuoti buvo įrašytas į Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, patvirtintą Kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68.
       2014 m. sausio 30 d. Kalbos komisijos nutarimu Nr. N-3 (152) nutarta atsisakyti skolinių dalies Didžiajame kalbos klaidų sąraše. Žr. komentarą Pakoreguota skolintos leksikos norminimo tvarka.
       1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 68 dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo 2019 m. sausio 31 d. Kalbos komisijos nutarimu Nr. N-1 (171) pripažintas netekusiu galios. Didžiosiomis laikytos klaidos ir toliau laikomos klaidomis, tik už jas netaikoma administracinė atsakomybė.

    

      Dar žr. įrašus liuosas, laisvas; liuosinti, laisvintipaliuosuoti; paleisti, atleisti iš darbo; pasiliuosuoti, išeiti iš darbo; liuosuojantis, liuosinamasis, laisvinamasis.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą