Neturi. Kai kurių būdvardžių yra tik aukštesniojo ir aukščiausiojo (kartais tik aukščiausiojo) laipsnio formos ir jie neturi nelyginamojo laipsnio. Tokios aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio formos veikiausiai darybiškai sietinos su daiktavardžiais, pvz.: vyresnis, vyriausias, plg. vyras; viršesnis, viršiausias, plg. viršus; galiausias, plg. galas. Žr. „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“, Vilnius, 1997, p. 171.

Žymės: morfologija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą