Pagal Lietuvos standartą LST ISO 5127:2008 „Informacija ir dokumentavimas“ angl. sensitive data – liet. ypatingieji duomenys. Jie apibrėžiami kaip duomenys, kurių atskleidimas arba netinkamas panaudojimas gali turėti žalingų pasekmių.

   Atkreiptinas dėmesys į dar vieną terminą – ypatingi asmens duomenys (angl. special categories of personal data, pranc. données sensibles). Šis terminas vartojamas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. Tai duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

   Šaltinis – Lietuvos Respublikos terminų bankas, žr. http://terminai.vlkk.lt

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą