Padilbomis ir iš padilbų – taisyklingi sinonimiški pasakymai.  Prieveiksmio forma padilbom(is) („padelbus akis, šnairai“) teikiama „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, o junginys iš padilbų – „Frazeologijos žodyne“ (2001, p. 483).

     Vartosenos pavyzdžiai iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno: Jis iš padilbų dėbčiojo į prokurorę ir teisėjus. Vienas kitas dėbtelėjo į juos iš padilbų, o dauguma net pažvelgti nesiteikė. Ir žmonės ten nežiūri į tave skersom, iš padilbų... Žvilgtelėjo padilbomis į kairę, duburio link. Senis, panarinęs galvą, padilbomis žvilgčiojo į saugumietį.

     „Lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas ir daiktavardis padìlba („kas vaikšto akis padelbęs, nuleidęs, daro ką nors slaptai“).

 

Žymės: leksika, semantika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą