Taip, vietininkas žmonėse pavartotas taisyklingai, juo nusakoma vieta, aplinka (žr. kn. „Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas“ (Vilnius, 2003, p. 125). Viena iš daugiskaitos formos žmonės reikšmių – „kitų, ne savų aplinka, pasaulis“, pvz., Žmonėse visaip pasitaiko. Ėjo per žmones siūdamas (žr.  „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“). 

   Sinonimiškai gali būti vartojama prielinksnio tarp konstrukcija, plg. sakinius Tarp žmonių ta žinia pasklido per pusdienį. Tarp žmonių visaip pasitaiko (žr. J. Šukys. „Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos“ (Kaunas, 1998,  p. 277).

   Vartosenos pavyzdžiai iš VDU tekstynoNamie jis gali ir taip vadinti, bet žmonėse netinka. Gandas greit pasklido žmonėse, ir juvelyrai nustojo juos naudoti papuošalams. Suprask, nebetikęs žmonėse, užstalėje prisėdęs, smakrą nukabinęs snaudžia. Ji tiesiog pražilo, o gal dažniau ėmė rodytis žmonėse be skaros.  Ar nori, kad ir mes žmonėse per tave gėdą turėtume?  Tai susiję su žmonėse paplitusiais prietarais. Gal tarpusavy ir pagailėdavo, manydami tik žmonėse esant Jį tokį orų, nepriklausomą.
    

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą