Dalelytė ne, pavartota tarp dviejų vienodų arba panašių įvardžių ar prieveiksmių ir sudaranti su jais samplaikinius įvardžius ar prieveiksmius, rašoma skyrium nuo tų žodžių ir tarp samplaikos dėmenų brūkšnelis nerašomas, pvz.: kas ne kas, koks ne koks, kuris ne kuris, čia ne čia, kada ne kada, kaip ne kaip, kuomet ne kuomet, kur ne kur, šiaip ne taip, šiek ne tiek, vos ne vos (apie tai rašyta „Lietuvių kalbos rašyboje ir skyryboje“ (1992, p. 47).

 Dar žr. įrašą  pasaka ne pasaka

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą