Angl. cluster  turi  daug reikšmių: tai ir (vaisių) kekė, ir grupė, ir krūmas, ir spiečius, ir susibūrimas, susitelkimas. Įvairių mokslo sričių specialistai yra sutarę  vartoti  skirtingus lietuviškus atitikmenis: telkinys (dalelių, elektronų), grupė (abonentų, kompiuterių), pluoštas (šviesos, klaidų), lizdas (lizdinė imtis, lizdinis ėmimas) ir kt. (žr. A. Kaulakienė. Ar mums tikrai reikia klasterio // Lietuvos rytas, 2002-06-18, Nr. 139).

Kompiuterijoje vartojami šie terminai: 1. blokinys (diskų skaidymo); 2. sankaupa; angl. cluster (dar plg. angl. Linux clusters – liet. „Linux“ blokiniai, angl. swap cluster – liet. mainų blokinys) (žr. „Linux“ žodynėlis, Kaunas, 2004, p. 13).

R. Vainienės „Ekonomikos terminų žodyne“ (Vilnius, 2005) teikiamas terminas branduolys (angl. cluster) – fiziškai šalia esančių pelno siekiančių bendrovių ir pelno nesiekiančių organizacijų (universitetų, valstybės institucijų ar prekybos asociacijų), kurias sieja bendradarbiavimas tam tikroje srityje, visuma (p. 51).

„Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius, 2013) teikiama antroji žodžio klasteris reikšmė „ek. tarpusavyje susijusių pramonės ir verslo įmonių, prekių ir paslaugų tiekėjų, mokslo ir asocijuotųjų institucijų geogr., ideologinė, tikslinė koncentracija (p. 413).

Žymės: leksika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą