Tiek u, tiek i rašomos trumposios – liudijimas.

     Daiktavardis (veiksmo rezultato pavadinimas) darybiškai siejamas su veiksmažodžio liudytiliudija, liudijo būtojo kartinio laiko forma liudijo  (žr.: „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“, Vilnius, 1996, p. 94; „Lietuvių kalbos rašybą ir skyrybą“, Vilnius, 1992, p. 14, § 3). Dar žr. įsigijimas (< įsigijo), išgijimas (< išgijo)

     Šaknies variantas su ilguoju balsiu (liūdyti, -ija, -ijo) yra fiksuotas didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“, tačiau bendrinei kalbai teiktinas su trumpuoju. Trumpoji balsė vartojama ir vediniuose, plg.: liudytojas, liudininkas, liudininkai. 

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą