Taisyklingi abu pasakymai. Kai kalbama apie nukentėjimą nuo karščio, šalčio, ugnies, chemikalų, nudegimą nuo saulės spindulių ir pan., gali būti vartojamas tiek įnagininkas, tiek prielinksnio nuo konstrukcijos su kilmininku, pvz.: Žmogus nudega karščiu, šalčiu, ugnimi. Kas kopūstais nudegė, tas ir darže pučia. Kas greit saule nudega, tas sveikas. Nuo liepsnos man nudegė pirštai. Nudegė veidas nuo šalčio. Man nuo saulės nudegė veidas (žr. N. Sližienės „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyną“ (t. 1, Vilnius, 1994, p. 25); „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“).
   Vartosenos pavyzdžiai iš VDU tekstyno: Keturi vaikai nudegė elektra, pačiupę blogai izoliuotus laidusLiepsna dažniausiai nudega mokyklinio amžiaus vaikai. Jei nudegė rūgštimi, nudegimą neutralizuokite 2 % sodos tirpalu. Nors veidas nudegė nuo saulės, buvo matyti, koks jis išblyškęs.

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą