Žodis  labui gali būti vartojamas kaip polinksnis, nusakant priežastį, paskirtį (ypač su žodžiais dirbti, daryti, stengtis...).
   Pvz.: Didžius turtus sukrovė kito labui. Tai žmonės, dirbantys studentų labuiTavo labui, ne kieno kito, stengiausi. Dirbkime tėvynės labui (žr. J. Šukys. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos, Kaunas, 1998, 552–553 p.). 
  Šis polinksnis nesunkiai gali būti keičiamas prielinksniu dėl, plg. Dėl tavęs stengiausi. Dirbkime dėl tėvynės. Tačiau, kai siekiama tam tikro iškilmingumo, keisti nebūtina.

   Vietoje polinksnio labui pavartojama ir naudai. Pvz.: Tegul dirba tavo naudai. Seniai čia jis, jau jaunikaitis, svajojo būti didvyriu, darbuotis žmonių naudai.

      Dar žr. įrašą vardan.

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą