Dalelytės te, be, tebe kartu rašomos su veiksmažodžiais, iš jų sudarytomis formomis, būdvardžiais ir būdvardiniais prieveiksmiais (žr. „Lietuvių kalbos rašybą ir skyrybą“ (Vilnius, 1992, p. 63), pvz.: temato, tegražus; bekalba, bekalbant, besveikas (Ar besveikas?), betoli, tebešneka, tebegražus, tebetoli, tegaila, tegana, tebegaila, tebegana.  Dar plg. sakinius Vieną žingsnį tepaėjau. Manęs tenesibijo, susitarsime. Jis ten pat tebedirba. Kol naujas, tol ir tegražus. Jis vienas jai temielas. Tebegyvi abu jo tėvai. Ar dar vis tebedaug sniego laukuose?
   
Nuo kitokių žodžių dalelytės te, be, tebe rašomos atskirai, tačiau su jais retai tevartojamos, pvz.: Kokia čia be kalba. Be kas tai įtiks. 

  Pastaba. Dalelytė te nuo veiksmažodžių gali būti atskirta kitų žodžių, tada ji rašoma atskirai, pvz.:  Ką gi, te jis krinta – poeto balsas – kovoje už žmogų. Te ne pavasario lietaus lašai, o ašaros nuplauna tavo veidą.

  Dar žr. įrašą  dalelyčių rašyba palinkėjimuose.

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą